Regulamin Dravendy

Witamy w Dravendzie! Niniejsze zasady i warunki („Warunki”) opisują zasady i regulacje korzystania z naszej witryny internetowej („Usługa”) obsługiwanej przez Dravenda. 

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Ogólne warunki:

Aby móc korzystać z Usługi, musisz mieć ukończone 18 lat.
Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi za ograniczenie dostępu do swojego komputera i/lub konta. Zgadzasz się wziąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta lub hasła.
Dravenda zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

Zawartość:

Usługa może zawierać treści będące własnością Dravendy lub licencjonowane przez Dravendę. Treść ta jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.
Nie możesz modyfikować, publikować, transmitować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści, w całości lub w części, z Usługi.

Linki do stron osób trzecich:

Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością Dravendy ani nie są przez nią obsługiwane.
Dravenda nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich.
Korzystanie z witryn lub usług stron trzecich odbywa się na własne ryzyko. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich oraz zapoznania się z nimi.

Kończący się:

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do Usługi, bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.
Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

Zastrzeżenie:

Usługa jest świadczona „w stanie, w jakim jest” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.
Dravenda nie gwarantuje, że Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie i bez błędów.
Dravenda nie gwarantuje, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Dravenda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne lub karne.

Cała transakcja:

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Dravendą dotyczącą korzystania przez Ciebie z Usługi i zastępują wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne.

Zmiany warunków:

Dravenda zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. O wszelkich istotnych zmianach powiadomimy Cię e-mailem lub poprzez zamieszczenie powiadomienia w Usłudze.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych Warunków pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu zmienionych warunków oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany.